حکم قصاص
عامل قتل دو جوان در اردبیل قصاص شد ۱۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

عامل قتل دو جوان در اردبیل قصاص شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از قصاص عامل قتل دو جوان در اردبیل خبر داد.

قاتل امام جمعه کازرون به قصاص محکوم شد ۱۳ تیر ۱۳۹۸

قاتل امام جمعه کازرون به قصاص محکوم شد

رئیس‌کل دادگستری استان فارس پس از اتمام جلسه رسیدگی از صدور حکم قصاص برای عامل شهادت امام جمعه کازرون در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس خبر داد.