دانشگاه آزاد اسلامی
راه اندازی مركز تحقیقات آب در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل خبر داد؛

راه اندازی مركز تحقیقات آب در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

رئیس دانشگاه آزاد اردبیل از راه اندازی مركز تحقیقات آب در این دانشگاه خبر داد.

اختصاص حقوق يك روز كاركنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل به سيل‌زدگان ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

اختصاص حقوق يك روز كاركنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل به سيل‌زدگان

كاركنان و استادان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل حقوق يك روز خود را به هموطنان سيل‌زده اختصاص دادند.

رويكرد دانشگاه آزاد به سمت نوآوري، كارآفريني و فناوري است ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل؛

رويكرد دانشگاه آزاد به سمت نوآوري، كارآفريني و فناوري است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل گفت: رويكرد جديد دانشگاه آزاد اسلامي به سمت نوآوري، كارآفريني و فناوري است.

خارج شدن از فعاليت هاي فرهنگي نمادين به سمت كارهاي عميق و تاثيرگذار ۱۳ دی ۱۳۹۷
رسولی مطرح کرد؛

خارج شدن از فعاليت هاي فرهنگي نمادين به سمت كارهاي عميق و تاثيرگذار

ئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت : در بحث فرهنگی و تربیتی بیشتر فعالیت ها نمادین بوده و باید از آن خارج شده و کارهای فرهنگی عمیق و تاثیرگذاری انجام شود.