بایگانی‌های بنیه دفاعی - حرف آور
صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن مهارت  ممنوع است ۰۷ آذر ۱۳۹۸
از سال ۱۴۰۱ ؛

صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع است

مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: بنا به گفته فرمانده قرارگاه مهارت آموزشی از سال ۱۴۰۱ صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع می شود.