بایگانی‌های دادگاه کیفری - حرف آور
عامل قتل دو جوان در اردبیل قصاص شد ۱۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

عامل قتل دو جوان در اردبیل قصاص شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از قصاص عامل قتل دو جوان در اردبیل خبر داد.