بایگانی‌های ساختمان انتقال خون - حرف آور
ساختمان های انتقال خون مرکز استان متمرکز می شود ۰۶ آبان ۱۳۹۸
استاندار اردبیل:

ساختمان های انتقال خون مرکز استان متمرکز می شود

استاندار اردبیل گفت: با توجه به اینکه ساختمان های اداری، فنی و خون گیری انتقال خون اردبیل در فاصله زیاد از هم قرار دارند، باید برای متمرکز کردن این ساختمان ها اقدامات لازم با انجام شود.