بایگانی‌های سبک هوفمان - حرف آور
نشانه هایی از منطقه تاریخی صنعتی اردبیل کشف شد ۰۶ آذر ۱۳۹۸

نشانه هایی از منطقه تاریخی صنعتی اردبیل کشف شد

رئیس گروه باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از کشف نشانه هایی از منطقه تاریخی صنعتی شهر اردبیل خبر داد.