بایگانی‌های محکومین مالی - حرف آور
لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری ۰۴ آذر ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تاکید کرد؛

لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری

رئیس کل دادگستری استان گفت: باید از همه ظرفیت ها برای کاهش جمعیت کیفری زندان استان به ویژه محکومین مالی جرائم غیر عمد بهره گرفت.