بایگانی‌های نگار بی خبر - حرف آور
خبرنگار یا نگار بی‌خبر از خود ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرنگار یا نگار بی‌خبر از خود

عجیب نیست حالا اگر بگویم آدمی با اشتباهاتش زندگی می‌کند. با اشتباهاتش، حال می‌کند. دل به اشتباهاتش می‌بندد و چنان شیفته اشتباهاتش می‌شود که باورش می‌شود انگار رابطه‌ای عشق گونه بین او و این اشتباه بزرگش برقرار است