نمره صمت اردبیل، پایین تر از میانگین ضعیف وزارتخانه بزرگ

در جستجوی «عاملی» برای تغییر «صادقی»

انتخاب رامین صادقی به عنوان رئیس سازمانی که می توانست اتفاقات و تحولات عظیمی را در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رقم بزند از همان ابتدا شوک آور بود.

به گزارش حرف آور،  انتخاب رامین صادقی به عنوان رئیس سازمانی که می توانست اتفاقات و تحولات عظیمی را در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رقم بزند از همان ابتدا شوک آور بود.

چهره ای که نه کارنامه تخصصی در عرصه مدیریتی داشت و نه شاخصه قابل توجهی که بتوان با اتکا بر آن کلید سازمان صمت را برای سمت و سو دادن این سازمان در مسیر پیشرفت و توسعه، به آن سپرد.

در هرحال سکان هدایت به دست صادقی سپرده شد؛ انتخابی که به مثابه هندوانه سربسته همگان منتظر عملکردش بودند.

زمان که گذشت عملا نیفتاد اتفاقی که مردم دوست داشتند که بیفتد.

صادقی نشان داد که برای کار مدیریتی ساخته نشده است.

هرچند در دوره استانداری اکبر بهنام جو، ضعف عملکردی صادقی چندان به چشم نمی آمد چراکه_ باتوجه به خصیصه ذاتی بهنام جو، خود استاندار در برخی مواقع می توانست ضعف مدیریتی_عملکردی مدیرانش را پوشش دهد و البته از سوی دیگر بهنام جو خود نیز در برخی از سازمان ها به دنبال مدیری بود که بیشتر «بله_قربان گو» باشد تا شاید بتواند ایده های خود را بدون هیچ مانعی محقق کند که اتفاقا سازمان صمت هم یکی از همان ها بود.

زمان گذشت و با تغییر دولت، آرام آرام خانه تکانی در دولت محلی نیز آغاز شد.

استاندار حامد عاملی جای بهنام جو را گرفت.

تغییرات بعدی نیز هرچند به کندی اما اتفاق افتاد.

تغییر سبک مدیریتی از خودمحوری به کار تیمی و با انگیزه تحرک بخشی به مدیران محلی، حالا ضعف صادقی را بیشتر نمایان می کرد.

نه از کنترل و نظارت بر بازار خبری بود نه تحول خاصی در حوزه های صنعتی و … .

اما در سوی مقابل آمارهای اکتشاف_اشتغال رسانه ای شده از سوی صادقی، چنان گسترده بود که به واقع اگر محقق می شد می بایست تاکنون استان اردبیل را از معضل اقتصادی_بیکاری می رهانید.

در هرحال گذر زمان با شرایط فعلی؛ جز فرصت سوزی نتیجه ای در پی نداشت.

در این میان اما جای سوال سکوت استاندار عاملی و عدم تغییر مدیریتی در سازمانی بود که خود نیز تجربه مدیریتی در آن را داشته و به خوبی می داند که این سازمان به تنهایی، می تواند عصای دست هر استانداری برای رهایی از مشکلات اشتغال و اقتصادی این روزها باشد.

هرچند در این میان شاید حمایت های برخی افراد از حضور صادقی در سازمان صمت، استاندار عاملی را بر سر دوراهی قرار داده باشد _که اتفاقا خود استاندار نیز با عنوان اینکه تغییر مدیران در اردبیل سخت ترین کار است از شرایط فعلی دل خوشی ندارد_ اما برای رهایی از شرایط فعلی عاملی چاره ای جز دل به آتش زدن ندارد!!