تامین زنجیره مواد غذایی در منطقه آزاد اردبیل| مناطق آزاد نیازمند تامین زیرساخت‌ هستند

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی حرف آور؛ مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در حاشیه نمایشگاه اینویکس کیش گفت: با توجه به بسترهای موجود در اردبیل، این منطقه می‌تواند نقش مهمی در تامین زنجیره مواد غذایی ایفا کند. انتهای پیام/ منبع

تامین زنجیره مواد غذایی در منطقه آزاد اردبیل| مناطق آزاد نیازمند تامین زیرساخت‌ هستند

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی حرف آور؛

مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل در حاشیه نمایشگاه اینویکس کیش گفت: با توجه به بسترهای موجود در اردبیل، این منطقه می‌تواند نقش مهمی در تامین زنجیره مواد غذایی ایفا کند.

انتهای پیام/

منبع