پیام شهروند؛ خسارت ناشی از خشکسالی برای کشاورزان اردبیلی پرداخت نشده است

حرف آور: سلام مطالبات بیمه کشاورزی استان اردبیل را هنوز پرداخت نکرده اند. خسارت خشکسالی گندم کاران استان هر سال در شهریور و یا مهر ماه پرداخت می شد اما  فعلا آذر ماه است هنوز بیمه، پول ما را نداده است. کشاورزان  خیلی گرفتار هستند؛ خواهشمند است مشکل ما رابه مسئولین بیمه کشاورزی استان برسانید. سال […]

حرف آور: سلام مطالبات بیمه کشاورزی استان اردبیل را هنوز پرداخت نکرده اند.

خسارت خشکسالی گندم کاران استان هر سال در شهریور و یا مهر ماه پرداخت می شد اما  فعلا آذر ماه است هنوز بیمه، پول ما را نداده است.

کشاورزان  خیلی گرفتار هستند؛ خواهشمند است مشکل ما رابه مسئولین بیمه کشاورزی استان برسانید.

سال ۱۴۰۰ تمام شد ولی پول بیمه کشاورزی پرداخت نشده این است حمایت از گندم کارها!