صفحه نخست » درباره ما

«حرف‌آور» رسانه مستقل و مجازی بامجوز رسمی شماره ۸۲۷۲۶  سال ۱۳۹۷ معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد.

 

اهداف:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی محمدی

همراه: ۰۹۱۴۴۵۶۲۴۱۵