فوتبال پول ساز
فوتبالیست‌هایی که از اوج ثروت به فقر رسیدند ۲۴ دی ۱۳۹۹

فوتبالیست‌هایی که از اوج ثروت به فقر رسیدند

هجوم پول به فوتبال باعث افزایش درآمد بازیکنان در این رشته شده، اما این ثروت گاهی باعث ایجاد مشکلاتی برای بعضی فوتبالیست‌ها شده است.