آخرین تیر ترکش
آخرین تیر ترکش ترامپ / من هم یک پاسدارم/ سنتکام در برابر سپاه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
صفحه نخست روزنامه‌های صبح امروز؛

آخرین تیر ترکش ترامپ / من هم یک پاسدارم/ سنتکام در برابر سپاه

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز را اینجا مشاهده کنید.