آخرین دفاع متهم
قاتل امام جمعه کازرون به قصاص محکوم شد ۱۳ تیر ۱۳۹۸

قاتل امام جمعه کازرون به قصاص محکوم شد

رئیس‌کل دادگستری استان فارس پس از اتمام جلسه رسیدگی از صدور حکم قصاص برای عامل شهادت امام جمعه کازرون در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس خبر داد.