آغاز پرواز
آغاز مجدد پرواز‌های مسافری از فرودگاه پارس آباد ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
پس از دوماه تعطیلی صورت گرفت؛

آغاز مجدد پرواز‌های مسافری از فرودگاه پارس آباد

پس از تعطیلی دوماهه شرکت هواپیمایی هما مجددا اقدام به برقراری پروازهای فرودگاه شهرستان مرزی پارس آباد مغان کرد.