آمار مرگ و میر
آمار تکان دهنده مرگ و میر ناشی از سیل و زلزله در کشور/ حوادث ترافیکی قاتل شماره ۲ ایرانی‌ها ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

آمار تکان دهنده مرگ و میر ناشی از سیل و زلزله در کشور/ حوادث ترافیکی قاتل شماره ۲ ایرانی‌ها

سلامت در حوادث و بلایا یکی از شعار‌های هفته سلامت است زیرا این عوامل از مهمترین علل مرگ در جهان و ایران محسوب می‌شوند.