اجرای قانون
اظهارنظر جدید نوبخت درباره افزایش ۴٠٠ هزار تومانی حقوق کارمندان ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

اظهارنظر جدید نوبخت درباره افزایش ۴٠٠ هزار تومانی حقوق کارمندان

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود اشکالات متعدد اجرایی به مصوبه مجلس، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.