ادوات حفاری
۴ حفار غیر مجاز در بیله سوار دستگیر شدند ۰۲ تیر ۱۳۹۸
مسئول اداره میراث فرهنگی بیله سوار:

۴ حفار غیر مجاز در بیله سوار دستگیر شدند

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیله سوار گفت: 4 حفار غیر مجاز در شهرستان بیله سوار دستگیر شدند