افزایش ثروت
صنایع تبدیلی کشاورزی در استان توسعه می یابد ۱۸ دی ۱۳۹۷
استاندار اردبیل:

صنایع تبدیلی کشاورزی در استان توسعه می یابد

استاندار اردبیل گفت: با توسعه زیرساخت ها ، صنایع تبدیلی کشاورزی در استان اردبیل از سال آینده توسعه می یابد.