افزایش درآمد عمومی
توسعه اشتغال و افزایش درآمد عمومی از الویت های اصلی استان است ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
استاندار اردبیل:

توسعه اشتغال و افزایش درآمد عمومی از الویت های اصلی استان است

استاندار اردبیل گفت: ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی و ارتقای سطح معیشتی شهروندان از اولویت های کاری است.