امکانات شهری
دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۳ محله کم برخوردار اردبیل راه اندازی می شود ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل:

دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۳ محله کم برخوردار اردبیل راه اندازی می شود

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: سه محله کم برخوردار نیار ، پناه آباد و سلمان آباد شهر اردبیل امسال ساماندهی می‎شود.