ایثارگر بخش اقتصادی
سرمایه گذاران ایثارگران بخش اقتصادی هستند ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
استاندار اردبیل:

سرمایه گذاران ایثارگران بخش اقتصادی هستند

استاندار اردبیل گفت: حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران در دستور کار قرار گرفته و آنها در جنگ اقتصادی ایثار می کنند.