ایرادات شورای نگهبان
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات اعلام شد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
توسط کدخدایی؛

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات اعلام شد

سخنگوی شورای نگهبان رسما جزئیات ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات را اعلام کرد.