برادر رئیس جمهور
جاسوس سیا به اعدام محکوم شد/ ۲ قاضی دستگیر شدند/۵ سال حبس برای برادر رئیس جمهور ۰۹ مهر ۱۳۹۸

جاسوس سیا به اعدام محکوم شد/ ۲ قاضی دستگیر شدند/۵ سال حبس برای برادر رئیس جمهور

یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.

حسین فریدون به حبس محکوم شد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حسین فریدون به حبس محکوم شد

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت از صدور حکم حسین فریدون خبر داد.