برخورد با رانندگان متخلف
برخورد جدی با رانندگان متخلف در جاده های مواصلاتی استان ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
رییس دادگستری استان اردبیل تاکید کرد؛

برخورد جدی با رانندگان متخلف در جاده های مواصلاتی استان

رئیس کل دادگستری اردبیل گفت: به دادستان شهرستان ها دستور داده شده با رانندگانی که با رفتار و حرکات خطرناک موجب ناامنی جاده های مواصلاتی استان می شوند برخورد جدی شود.