برندسازی
راهنمایان تور در برندسازی نمادهای فرهنگی اردبیل مشارکت کنند ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

راهنمایان تور در برندسازی نمادهای فرهنگی اردبیل مشارکت کنند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل خواستار مشارکت راهنمایان تور در برندسازی نمادهای فرهنگی این استان شد.

راه اندازی مرکز تحقیقات آب در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل خبر داد؛

راه اندازی مرکز تحقیقات آب در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

رئیس دانشگاه آزاد اردبیل از راه اندازی مركز تحقیقات آب در این دانشگاه خبر داد.