بلوغ کامل
انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی خود،به بلوغ کامل رسیده است ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل :

انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی خود،به بلوغ کامل رسیده است

سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: انقلاب اسلامی هم اکنون چهل سالگی خود را پشت سر گذاشته و به بلوغ کامل رسیده است و هم اکنون با کوله باری از تجربه راه را ادامه خواهد داد.