بنای تاریخی
شهری گمشده در اعماق تبریز/ تاریخی که زیر خاک شهر اسیر شده است ۱۸ تیر ۱۳۹۸
در پی نشست زمین در تبریز؛

شهری گمشده در اعماق تبریز/ تاریخی که زیر خاک شهر اسیر شده است

با کشف بنای تاریخی از دل خاک محله والمان، افسانه وجود شهر زیرزمینی در تبریز به واقعیت نزدیک شد.