بهسازی
فضای تپه نرگس بیله سوار بهسازی می شود ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
شهردار بیله سوار؛

فضای تپه نرگس بیله سوار بهسازی می شود

شهردار بیله سوار از توسعه پارک نرگس بیله سوار با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل خبر داد.