بوسه حاشیه ساز
بوسه حاشیه ساز آقای نماینده ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

بوسه حاشیه ساز آقای نماینده

سفر دو روزه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری برای بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی و نیز سخنرانی در راهپیمایی 22 بهمن به اردبیل، کم حاشیه نبود.