تابستان سیاه
معین: حضور بسیج در فضای مجازی توازن قدرت را به سمت جریان انقلاب تغییر داده است ۰۴ تیر ۱۳۹۸
"تابستان سیاه" با موضوع ترورهای اوایل انقلاب رونمایی شد؛

معین: حضور بسیج در فضای مجازی توازن قدرت را به سمت جریان انقلاب تغییر داده است

بازی کامپیوتری «تابستان سیاه» با موضوع ترورهای دهه 60 رونمایی شد.