تامین منابع مالی
ثبت ۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مدیر کل اقتصادی و دارایی استان اردبیل مطرح کرد؛

ثبت ۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در سالجاری 6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان اردبیل به ثبت رسیده است.