تراکتوسازی تبریز
دنیزلی؛ گرگ بالان دیده در دامنه سهند ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
بازگشت آقا مصطفی برای ماموریت ناتمام

دنیزلی؛ گرگ بالان دیده در دامنه سهند

همه حضور مجدد آقا مصطفی در لیگ ایران را یک رویای غیر قابل باور می دانستند، اما او از چند روز دیگر در تبریز، تیم محبوب این شهر را تمرین خواهد داد.