تصرف اراضی
تصرف اراضی شهرداری در مدیریت سابق عودت داده شد ۲۲ دی ۱۳۹۷
شهردار اردبیل:

تصرف اراضی شهرداری در مدیریت سابق عودت داده شد

شهردار اردبیل گفت: تصرف اراضی شهرداری در مدیریت سابق با تلاش های دستگاه قضایی عودت داده شد که در این ارتباط قدردان تلاش های دادستان اردبیل هستیم.