تصمیم شوک آور تهران
عربستان منتظر تصمیم جدید و شوک آور تهران باشد ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
امیرعبداللهیان:

عربستان منتظر تصمیم جدید و شوک آور تهران باشد

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل درباره ادامه اقدامات ضدایرانی عربستان در همراهی با آمریکا به حکام این کشور هشدار داد.