تعطیلی موقت
مشکلات کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان پیگیری می شود ۲۶ دی ۱۳۹۷
سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل:

مشکلات کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان پیگیری می شود

سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان پیگیری می شود.