تنظیم قرارداد
دستگاه قضا باید در روند تنظیم قراردادها بازنگری کند ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماینده ولی فقیه در استان :

دستگاه قضا باید در روند تنظیم قراردادها بازنگری کند

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه هزاران راهکار برای صیانت قضایی طرح شده است، گفت: دستگاه قضا باید در روند تنظیم قراردادها بازنگری کند.