جرم
«مرضیه هاشمی» آزاد شد ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بعد از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا؛

«مرضیه هاشمی» آزاد شد

خبرنگار مسلمان «پرس‌تی‌وی» که بدون طرح هیچ گونه اتهامی در آمریکا بازداشت شده بود، بعد از ۱۱ روز از زندان آزاد شد.