جعل پروانه بهره برداری
کیفر خواست مدیر امور آب منطقه‌ای اردبیل صادر شد ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل:

کیفر خواست مدیر امور آب منطقه‌ای اردبیل صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از صدور کیفرخواست پرونده مدیر امور آب منطقه‌ای شهرستان اردبیل خبر داد.