جنجال جدید
افشای مکالمات جنجالی و عجیب نیمار و دختر شاکی! ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

افشای مکالمات جنجالی و عجیب نیمار و دختر شاکی!

مکالمات نیمار و ناجیلا در واتس آپ از سوی شبکه برزیلی گلوبو منتشر شده است.