جهاد کشاورزی
تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری مدرن یک ضرورت است ۱۸ تیر ۱۳۹۸
معاون عمرانی استاندار:

تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری مدرن یک ضرورت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به مصرف عمده آب استان در حوزه کشاورزی، مجهز شدن مزارع به سیستم های آبیاری مدرن، توسط سازمان جهاد کشاورزی، ضروری است.

رویکرد دانشگاه آزاد به سمت نوآوری، کارآفرینی و فناوری است ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل؛

رویکرد دانشگاه آزاد به سمت نوآوری، کارآفرینی و فناوری است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل گفت: رويكرد جديد دانشگاه آزاد اسلامي به سمت نوآوري، كارآفريني و فناوري است.