خروج غیرقانونی
خروج دام مولد از استان ممنوع است ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
استاندار اردبیل:

خروج دام مولد از استان ممنوع است

استاندار اردبیل گفت:جابجایی دام زنده بدون مجوز دامپزشکی و ازمحورهای اصلی و مبادی خروجی استان تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.