خون شهدا
راه و منش شهدا باید سرلوحه امور باشد ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
ریئس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل:

راه و منش شهدا باید سرلوحه امور باشد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با بیان اینکه شهدا جان خویش را برای اعتلای نظام و اسلام فدا کردند گفت: ما نیز وظیفه داریم فرهنگ ایثار را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در راستای اعتلای نام ایران همت کنیم.