دستمزد کارگران
فاصله اساسی بین نیاز معیشتی و میزان دستمزد کارگران وجود دارد ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

فاصله اساسی بین نیاز معیشتی و میزان دستمزد کارگران وجود دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: دولت در سال جدید با افزایش حدود 47 درصدی دستمزد کارگران گامی اساسی در ترمیم معیشت کارگران برداشت ولی باز فاصله و شکاف اساسی بین نیاز معیشتی و میزان حقوق و دستمزد کارگران دیده می‌شود.