دستور جنجالی امام جمعه
ماجرای دستور جنجالی امام جمعه نقده درباره شام و ساعت جشن‌های عروسی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماجرای دستور جنجالی امام جمعه نقده درباره شام و ساعت جشن‌های عروسی

پیچیدن اخباری در رسانه‌ها مبنی بر دستور امام جمعه نقده درباره جشن‌های عروسی جنجال‌برانگیز شد.