دستگاه موسیقی
سند ثبت ملی آثار استاد «سلیم موذن زاده» رونمایی شد ۰۴ تیر ۱۳۹۸

سند ثبت ملی آثار استاد «سلیم موذن زاده» رونمایی شد

مراسم رونمایی از سند ثبت ملي شيوه مداحي مرحوم استاد سليم موذن زاده اردبيلي برگزار شد.