دستگیری سارق
دستگیری سارقی با ۴۵ فقره سرقت در اردبیل ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی استان اردبیل خبر داد؛

دستگیری سارقی با ۴۵ فقره سرقت در اردبیل

فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری یک سارق حرفه ای با 45 فقره دزدی در اردبیل خبر داد.