دفع زباله
عملیات اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل آغاز می شود ۲۵ دی ۱۳۹۷
تا پایان سال جاری؛

عملیات اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل آغاز می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی دفع بهداشتی زباله شهر اردبیل تا پایان سال جاری آغاز می شود.