دنیای رو به انحطاط
رمز تقدم یک کشور، آموزش و پرورش است/دنیای معاصر در نهایت انحطاط به سر می برد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
امام جمعه اردبیل:

رمز تقدم یک کشور، آموزش و پرورش است/دنیای معاصر در نهایت انحطاط به سر می برد

امام جمعه اردبیل گفت: رمز تقدم یک کشور، آموزش و پرورش است. تمام تحولات از اینجا شروع می شود. سایر نیازها از اینجا تامین می شود. ولذا انبیاء نیز دنبال تعلیم و تزکیه بودند. و این دو مفهوم هر دو کار معلم است.